Argus

Bergensk stencilkunstner.
Aktiv 2010 - 

Argus er blant Bergens mest aktive stencilkunstnere i senere tid. Han har et reflektert forhold til egen kunst, som han gjerne utdyper på bloggen sin. Argus er glad i motiver som ikke har en klar tolkning, selv om han også kan ta i bruk enkle og umiddelbare motiv.

I 2013 begynte Argus å eksperimentere med en geometrisk stencilteknikk inspirert av russisk konstruktivisme fra starten av 1900-tallet. 

Tilknyttet Bergen Street Art (BSA).