Quo vadis?


Et plutselig angrep av rådvillhet. Skansen.