Signert

Nøyaktig hva som har skjedd her er litt usikkert. Åpent for tolkning, med andre ord.