Kjøpe for penger


Denne er fra baksiden av NHH, og er faktisk er laget av en av studentene. Vi lar Pingo (som også har tatt bildet) få ordet selv:

"Stencilen ble laget som en kommentar på finanskrisen.

Jeg er selv NHH'er, og har gjennom studietiden sett mange som har satset mye på å få seg karriere. Desverre er det en del av disse som baserer sitt liv på, og som legger sin selvrespekt, i sin karriere. Jeg tror dette gjelder for mange som utdanner seg ved NHH, derav valg av plassering på stencilen.

Prisen for en karriere består for det første i å jobbe veldig mye, altså bruke betydelig mer tid på jobb enn hva andre gjør. For det andre er det gjerne slik at man får forretningsforbindelser i større grad enn man får venner. Da blir fort store deler av ens identitet knyttet til jobb og suksess på jobb. Mister man den, rokkes hele fundamentet for tilværelsen.

Ofte kan jakten på penger og status gjøre at noen velger bort sine nærmeste. Jobben, karrieren og pengene er viktigst. Det kan for noen være viktigere med status som følger med karrieren enn å være tilgjengelig for sine barn, eller pleie forholdet til partneren. Dermed er kanskje ikke engang de nærmeste et mentalt sikkerhetsnett, når det ene benet man har valgt å stå på knekker. Tapet av økonomi og anseelse gjorde at mange valgte å ta sine liv når finanskrisen rammet dem.

Jeg håper at bildet mitt vil bidra til at noen gjør seg opp en mening om hvilke verdier som er viktige. Alle vil selvsagt gjerne ha et godt økonomisk fundament og en jobb som er givende, men ikke på bekostning av alt. Det finnes verdier man ikke kan kjøpe seg for penger. Det er også viktig at vi lærer oss å sette grenser. De grensene vi selv ikke setter rundt livet vårt i forhold til arbeidsgivere og karriere, de grensene blir ikke satt.

(Se f.eks http://e24.no/naeringsliv/article2792594.ece)


You dig? Her finner du hjemmesiden til Pingo.