Den første bergensbølgen


Denne fikk vi tilsendt fra kunstneren selv, som melder at den er fra "gangtunnelen på nesttun". Det finnes kanskje bare en gangtunnel der?