(På)bud

Bibelske proporsjoner, baksiden av jussfakultetet.