QL, del 3

Jeg tror, men er ikke sikker, på at tissen er tegnet på i ettertid.