I høydenDisse kryr det plutselig av i sentrum. Men hva er det egentlig?