Nullvisjonen til Bergen


Denne torsdagen skal byrådet i Bergen ta stilling til et forslag om nullvisjon mot tagging og graffiti. Sakset fra Bergens Tidende på søndag:

"Overvåking, anmeldelser og straff som virkemidler mot taggerne skal avklares nærmere med politiet, basert på erfaringer fra andre byer. Oslo har for eksempel nulltoleranse for tagging. Planen innebærer videre at det skal arbeides for økte økonomiske og personalmessige ressurser i kommunen for håndtering av ulovlig tagging og graffiti, med rask fjerning som mål. Byråd Lisbeth Iversen anbefaler også at det settes i gang arbeid med holdningskampanjer overfor huseiere og aktører."

Her kan du lese sakspapirene til tagging/graffiti-delen av møtet i PDF-format.

Om denne såkalte nullvisjonen vil føre til at verk som dette, dette og disse forsvinner, bør byrådet tenke seg godt om før de gjør noe som vil føre til en mye fattigere by både visuelt og kulturmessig.

Edit, 27. januar: Da ble det nulltoleranse i Bergen.