Optimisme


Så tøffe at de kan bruke fem klisterlapper.