Sykkeltyvene


Om sykkelen en dag er borte, er det godt å ha et bevis for at det var her den stod.