Dramatikk


På veggen i Nygårdsgaten føler noen seg nedstemte og lyriske.