Tirsdag: Om Dolk på Hordaland kunstsenter

Klokken 19.00 på tirsdag 12. april kan du høre Linda Myklebust snakke om gatekunst og Dolk. Hordaland Kunstsenter skriver på sine hjemmesider:
"I sin masteroppgave Gatas Tekstur – Dolks relasjonelle billedkultur studerer Linda Myklebust det populærkulturelle fenomenet gatekunst, både som visuelt uttrykk og som kulturelt symptom.Myklebust har fokusert spesielt den bergensbaserte gatekunstneren Dolks verk, og hennes analyser viser at disse verkene står i et uløselig forhold til omgivelsene. Verkene blir en del av gatas tekstur og den urbane veggen betinger verkenes eksistens.
Selv om gatekunsten har tilhørighet til byrommet blir den også tatt inn i kunstinstitusjonen, der den stilles ut og bevares sammen den kunsthistoriske kanon. Myklebust reflekterer over hvilken innvirkning denne institusjonelle forvaltningen har på en uttrykksform som tradisjonelt har status som uavhengig og ikke-kommersiell. 
Presentasjonen holdes på norsk.
Linda Myklebust er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Bergen våren 2008. Etter endt utdannelse arbeidet hun i to år som formidlingskonsulent ved Rogaland Kunstmuseum i Stavanger.  I dag bor Myklebust i Oslo, der hun jobber som lærervikar i ungdomsskolen, samt vikarierende foreleser og eksamenssensor i kunsthistorie ved NISS - Nordisk Institutt for Scene og Studio.