NHH blir gatekunstmekka

Foto: Einesigns.co.uk
I sommer skjer det fantastiske ting på Norges Handelshøyskole. I forbindelse med at skolen fyller 75 år, samarbeider de med gatekunstfestivalen NuArt i Stavanger om prosjektet "__________ capitalism?". Britiske Ben Eine (bildet) er første kunstner ut, og starter arbeidet allerede neste uke.

Vi siterer fra NHHs egen internavis Paraplyen:

"Gatekunsten har en lang tradisjon for kapitalismekritikk rettet mot den økonomiske og politiske elite, men har sjelden blitt tatt på alvor.

- Det er lett å feie bort gatekusten for å være enkel, naiv og for å overse viktige nyanser. Kapitalismen er ikke bare dårlig eller bare bra, sier stipendiat Eirik Sjåholm Knudsen ved Institutt for strategi og ledelse.

Sjåholm Knudsen har utviklet ideen og prosjektet sammen med rådgiver Kristin Risvand Mo ved informasjonsavdelingen og administrerende direktør Ole Hope. Nå er også student Øyvind Sævig engasjert i gjennomføringen."

[...]

"Tittelen "__________ capitalism?" inviterer gatekunstnere og økonomer, NHH ansatte og studenter, til å diskutere hva kapitalisme er.

- Det blanke feltet viser til kapitalismens mange nyanser og at begrepet kan fylles med ulikt innhold og ulike meninger. Love capitalism? Hate capitalism? At verken gatekunsten eller økonomene har noe enkelt svar på slike spørsmål illustrerer hvor kompleks kapitalismen er.

Kunstprosjektet tar også opp NHHs forhold til kapitalismen. NHH utdanner fremtidens ledere og har siden starten i 1936 hatt en sentral plass i det nasjonale - og internasjonale - kapitalistiske system. Hvordan ser NHH på sin rolle i dette systemet? Har NHH en oppfatning av kapitalisme? Stemmer NHHs egen forståelse med folks oppfatning av NHH?

Temaet refererer også til gatekunstens historie hvor ordet "f**k" tradisjonelt har blitt brukt til å fylle det blanke feltet (f**k capitalism).

- Ved å legge til spørsmålstegnet ønsker vi å utfordre gatekunstnerne til å bringe debatten opp på et høyere intellektuelt nivå, sier Knudsen."

6. september er det lagt opp til debatt mellom økonomer, folk fra kunstfeltet og gatekunstnere på NHH.