Argusøyer

Argus bruker sommeren til å seile inn på topp tre over de mest lovende nykommerne i Bergen. Kunstneren har både sans for omgivelser og (ofte) godt stensilarbeid, som i denne portrettrekken ved gamle Forum kino. (Denne dukket opp der først.)