Publikumsfrieri

I motsetning til mange andre stensilkunstnere, går ikke Argus alltid inn for de visuelle ordspillene.