Dilom på film


Og nå, for ingen annen grunn enn at det er fredag: Video av Dilom & Co som lager et måk-o-rama.