Nonnepunk

Det er noe tiltalende klumsete over denne stensilen i Sandviken.