Superdolk

Fra en opprinnelig skuffelse har vi nå gått over til å mene at dette ser ut som en Morgenbladet-forside. For det det er verdt.