Sentralbadet blir nytt

Den øverste veggen av Sentralbadet, ut mot Komediebakken, har stått urørt siden 2005. Nå har kommunen invitert Dems (Spania), Nychos (Østerrike), Mr. Woodland (Tyskland), og Raveo (Bulgaria) for å fornye den.

(Nychos har også en gratis workshop på torsdag.)

Kunstnerne startet i helgen, og skal jobbe frem mot torsdag 10. november klokken 17, da det blir stor fest på stedet.

Som du ser av plakaten så er Dilom involvert. Han har kuratert veggen, og skal male sammen med Nemesis og Bares.

Ikke nok med det: Det er nedsatt en komité for å jobbe videre med kommunens graffitiplan, med Bares, Nemesis, Dilom, Jedychan og Dino ombord. Disse skal sørge for at planen blir realisert, sitte i juryen for en årlig graffitipris og være et bindeledd mellom kommune og graffitimiljøet.

Gode ting? Det var i alle fall på høy tid med nye ting på denne veggen, og resultatet kommer garantert til å bli spennende.