Tempus fugit


Et forgjengelig budskap om forgjengelighet, skrevet med brødskiver ved Lillelungeren.