Blikket

Et strengt oppsyn, Sentrum.

Kunstneren selv kommenterer verket på Bergen Street Art:

"Inspired by JohnXC and following up of some earlier stencils I put up – an attempt to show the ones at the fringes of society."

Mer av Argus, og flere stensiler.