Dilom-intervju i Megafon

Husk å kjøpe juni-utgaven av Megafon-bladet: Dilom snakker om graffitimiljøet i Bergen og hvorfor han liker måker så godt.

Megafon er et gatemagasin som blir solgt av vanskeligstilte mennesker. Halvparten av salgsprisen går til selger. Mot Veggen har en månedlig spalte i bladet.

Mer Dilom, og mer graffiti.