Bytryner


RC er den nye signaturen på bergensveggene. Kunstneren klistrer ikke bare opp originaler: kopimaskin er også inne i bildet. Men uttrykket er absolutt interessant.

Aktiviteteten er i alle fall på topp: Bloggeren Svennevenn har fylt et helt galleri med portrettene.