Axel Void i arbeid

Berlinbaserte Axel Void holder på å gjøre et større arbeid i en bakgård på Universitetet i Bergen.


Arbeidet er arrangert av BSA, som har fått tillatelse fra Universitetet i Bergen til å bruke veggen.