Aqualung

Trekløver med fiskebolle, bak Sosiologisk institutt.

Denne er visstnok sanksjonert av Universitetet i Bergen.
En forstørrelse, til glede for dem som vil prøve seg på slipsknuten.

Mer Argus, flere stensiler.