Debatt: Byrådet fengsler gatekunsten

Flere gode poeng i dette leserinnlegget om innramming og bevaring av gatekunst.

"Kjære byrådet, jeg har et par høner å plukke med dere. Det gjelder de pågående planene for byens aller største gatekunstner, de 50.000 kronene dere tar fra kommunekassen for å komme i mål, og ikke minst de signalene dere sender ut til resten av gatekunstmiljøet underveis i prosessen. At dere nå verner om Dolks kunstverk for vær, vind og vandalisme sier meg at dere ikke helt har forstått hva som er gatekunstens natur..."

Les hele leserinnlegget fra Thale Brekke på bt.no. 

 (Mot Veggen skrev tidligere leserinnlegget "Byens styggeste galleri" om samme tema.)

Samtidig skriver Cathrine Grasdal i dagens BT at "Bergen kommune tilrettelegger for lovlig graffiti og streetart. Da kan kunstformen bli konform, og miste noe av sin eksplosive kraft."

Det var kanskje på høy tid at noen stilte kritiske spørsmål om Bergen kommunes omfavnelse av gatekunst. Ikke slik å forstå at vi er enige i alt som skrives her, men debatten bør være frisk.