Navlelo blvd.

Bedre kombinasjon av høyt og lavt finner du ikke på denne siden av Kong Oscars gate.