Tjua-vaskebjørnen

Her er en vaskebjørn med skateboard som drikker Hansa og spiser hjertefiskekaker. You're welcome.