Vakre nye bosspann

Det er ingen tvil om at Elektrisk gatekunst har gjort bybildet vakrere på mange måter. Nå vil Miljøpartiet De Grønne utvide prosjektet – som hittil har vært forbeholdt strømbokser – til også å inkludere bosspann. 

Hva tror dere? Er det en god idé?