Let us now praise famous men


Mot Veggen dekker ikke graffitiscenen med den største iveren, men er tilhengere av at gode ting må hentes frem i så mye lys som overhodet mulig. Brik er en av disse gode tingene. Ved trafikkerte innfartsårer, hovedveier og andre utsatte steder lager han eksplosjoner av fryd der andre ville nøyet seg med en halvdårlig throw-up. Hvilken annen grafittikunstner kjenner du som ville tatt seg bryet med å fargekoordinere en piece på et hus i Nygårdsgaten?