Dans dans dans

Argus har igjen vært på ferde ved Forum Kino. På bloggen sin skriver han om plasseringen:

The place for these figures is the same as for these faces.

Someone painted over them and presented a new opportunity to do something here. The faces had lasted for some 2,5 human years, which amounts to about 75 street-art years. That is to say they died old and full of years…

Spinat i vatikanet

Paven møter Popeye i et fiffig visuelt ordspill i Nygårdsgaten. Som vanlig deler Argus noen tanker om verket på bloggen sin:

[...] It’s all well and good but it’s the Pope we’re talking about here. Instead of criticizing the innate evil of capitalism, IMF, WTO, WTF, FIFA, TWB, EU, ETC – he could initiate an unparalleled massive exorcism ritual. The sacred hordes should expel every element of greed from every stock transaction and every hedge fond world-wide.

Timelapsevideoer fra Argus

Har du lurt på hvordan Argus lager de kompliserte, geometriske stensilene sine? Det har i alle fall vi. Og nå viser han hvordan i to timelapse-videoer fra en hall i Åsane som han og Bart holder på å dekorere.

Argus oppsummerer Legal

I to bloggposter, datert før og etter Legal, oppsummerer stensilkunstneren Argus utstillingen "Legal" som nettopp er avsluttet. Han har også laget timelapsevideoen vi har embeddet her.

"I love to have had the opportunity to paint directly on the walls. It makes it clearer that the pieces are not for sale and it makes the transition to indoor space less challenging"skriver han i et innlegg som handler om å male stensilene sine før utstillingsstart.

Da Legal var over, møtte Argus opp for å male over stensilene sine igjen, for å gjøre visningsrommet på USF klart for neste utstilling.

"It was a bit of a strange experience painting over the stencils while other artists were dealing their sales. It reminded me of years ago when I did canvasses and used to paint over them again and again, because I had no use for them and no room to stash them", skriver han.

Innleggene tar også opp litt av hva et utstillingsrom gjør med gatekunst. De er verdt å lese.

Suksess for "Legal"

Gatekunstutstillingen "Legal" på USF Verftet er over, og arrangørene er fornøyde: 750 publikummere besøkte visningsrommet i løpet av den drøye uken de hadde åpent.

Det var ikke noe organisert salg av verk på utstillingen, men interesserte måtte ta kontakt med kunstneren direkte. Søndag var det ingen full oversikt over salg, men flesteparten av verkene skal ha blitt solgt.