BOT

Bergensk stencilkunstner
Aktiv: 2009-->

Etter å ha debutert med flere stenciler i 2009 ble det stille lenge, før Bot igjen dukket opp sommeren 2014. Denne gangen med pasteups i bagasjen.