Bergen Street Art (BSA) er en løst sammensatt gruppe av gatekunstnere. I løpet av de siste årene har de invitert mange internasjonale gatekunstnere til Bergen, med pengestøtte fra Bergen kommune. 

BSA kobler deretter gjerne de internasjonale gjestene med lokale kunstnere, noe som fører til idéutveksling og fruktbare samarbeid.