Cane Morto

Italiensk kunstnerkollektiv, invitert til Bergen i 2013 av John_xc og BSA. Malte flere steder i Bergen og på Halsnøy.