Våren 2012 satte Bergen Kommune og strømselskapet BKK i gang prosjektet Elektrisk gatekunst. Rundt 30 strømskap rundt om i Bergen ble stilt til disposisjon, og alle som ville kunne søke om å få dekorere dem. 

I første runde måtte interesserte kunstnere sende inn søknader på papir, men da ordningen ble videreført i 2013 var det mulig å søke via SMS.

Selv om prosjektet fikk kritikk av enkelte gatekunstnere for byråkratisering og overvåkning (man måtte registrere seg med navn om man ville dekorere et skap), ble det en suksess. Mange som aldri ellers ville lagd gatekunst fikk prøve seg, og kunstnernes alder varierte fra tenåringer til pensjonister.

Elektrisk gatekunst ble innviet på søylen i Vestre Torvgate av John_xc og gatekunstneren Gaia fra USA.