Enter Container var en kunstaksjon gjennomført av Bergen Street Art høsten 2013.

Gruppen lånte en avfallscontainer av BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap), og plasserte den museumsområdet mellom Bergen Kunsthall og Kode 3. Deretter ble containeren dekorert.