Flaggermusene

Bergensk stencilkunstner, uten signatur.
Aktiv: 2009 - 2010

Fargerike, stencilerte flaggermus som førte samtaler med hverandre på norsk eller polsk. Dukket etter hvert gjerne opp i nærheten av annen gatekunst, og spesielt Dolk sine stenciler ble kommentert av flaggermusene.