Habitus

Bergensk gatekunstner.
Aktiv: 2012 -->

Gatekunstner som arbeider i flere ulike medier, blant annet pasteup og stensil. Hun har også produsert opp flere titalls modeller av spraybokser i keramikk som ble plassert ut i Bergen.

Tilknyttet Bergen Street Art (BSA).