La Staa

Oslo- og bergensbasert stencilkunstduo.
Aktive: 2010 -->

La Staa består visstnok av to medlemmer, ett fra Oslo og ett fra Bergen. Har de siste årene konsentrert seg om å sette opp kunst i Oslo, men besøkte Bergen igjen i november 2014.

La Staa deltok på utstillingen Legal høsten 2013, en utstilling i regi av Bergen Street Art som inviterte alle aktive bergensgatekunstnere til å delta.