Like

Bergensk stencilkunstner
Aktiv: 2014 -->

Like har Facebooks "like"-logo som signatur. Kunstneren har ikke vært veldig aktiv siden oppstarten våren 2014, men en håndfull stenciler har det blitt.