I september 2011 inviterte Norges Handelshøyskole (NHH) en rekke internasjonale gatekunstnere for å dekorere skolebygningene i Sandviken. Bergenske Dolk var også med (og lagde den blå bygningen med $).

Navnet _____ Capitalism var ment som en kommentar til at gatekunst, som ofte anses som antiautoritær, også forholder seg til penger og handel. Om ikke "Fuck Capitalism", så hva?

Når resultatet ble litt antiklimaktisk, også i den påfølgende paneldebatten på skolen, kan det bunne i at NHH hadde trodd at gatekunst var mer kontroversielt enn det faktisk er. Men de fikk en vakrere og mer fargerik skole, og dermed burde alle være fornøyde.

To av kunstnerne, Escif og Hyuro, dekorerte også studenthuset Det akademiske kvarter mens de var i Bergen.