Stank

Bergensk gatekunstner.
Aktiv: 2013 -->

Det er forurensning og andre mørke ting som er tema for Stanks gatekunst. Hen bruker like gjerne tusjen som stensilen og pasteupen, og har allerede flere alias hen jobber under.